Ga naar de inhoud

Auteursrecht, wat is het nu precies?

Auteursrecht heeft te maken met letterkunde, kunst of wetenschap. Het is het uitsluitende recht van degene die het werk heeft gemaakt of van de rechtverkrijgenden. Het openbaar maken of te verveelvoudigen van het werk is bij de wet vastgelegd en mag dus alleen maar onder die beperkingen plaatsvinden.

Copyright

De uitleg van auteursrecht

Wanneer iemand iets heeft gemaakt wat origineel is dan wil je natuurlijk niet dat het zomaar nagemaakt wordt en dat er flink geld mee verdiend gaat worden. Jij ziet het immers als jouw werk. Dit is dan ook de reden dat het auteursrecht is ontstaan. In het Engels wordt het ook wel copyright genoemd. Iedereen die een werk maakt wordt door het auteursrecht beschermd. Dit betekent dat alleen degene die het gemaakt heeft mag beslissen wat er met de werken gaat gebeuren. Ook worden de werken beschermd zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden. Doordat dit auteursrecht er is geeft het de mensen steeds meer een stimulans om op een creatieve manier bezig te blijven.

In Nederland kennen we de auteurswet waarin het auteursrecht is geregeld. Op internationaal vlak is dit geregeld in het Berner Conventie wat in 1886 is ontstaan. In het eerste artikel van de auteurswet is een omschrijving van het auteursrecht op de volgende manier omschreven:

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Het auteursrecht van een werk is automatisch voor de maker van hetgeen waarop het auteursrecht rust. Dit ontstaat vanaf het moment dat het werk is gemaakt. Er zijn geen gekke dingen voor nodig, het auteursrecht ontstaat op een automatische manier. Dit dient nergens te worden aangevraagd of te worden geregistreerd.

Wanneer heb je een auteursrecht

Een klein voorbeeld, jij zit lekker aan tafel te tekenen. Daar staat dan automatisch een auteursrecht op. Zelfs als je tekening niet helemaal af is berust er al een auteurswet op mits het origineel is.

Het is niet zo dat het auteursrecht automatisch blijft bij de maker van het werk. Het werk kan namelijk verkocht worden of wanneer de auteur komt te overlijden. In het laatste geval gaat het auteursrecht dan naar de erfgenamen.

Wanneer je op een werk het auteursrecht hebt dan heb je eigenlijk twee rechten in handen die exclusief zijn. Namelijk het alleenrecht om het werk openbaar te mogen maken maar ook het alleenrecht om ditzelfde werk te mogen verveelvoudigen.

Wanneer je een stuk wat auteursrecht bevat openbaar maakt dan is het in dat geval toegankelijk voor publiek.

Het verveelvoudigen van een met auteursrechten bescherm stuk is bijvoorbeeld het kopiëren van een bundel. Toch is het dan nog altijd zo dat wanneer iemand anders dan de auteur of degene die de auteursrechten heeft op een stuk iets openbaar wil maken daar toestemming voor nodig is van degene die op dat moment het auteursrecht in handen heeft.

Waar kun je een auteursrecht op hebben

Een auteursrecht kun je hebben op een werk dat origineel is en creatieve uitspattingen vertoond. Tevens dient het werk een echt eigen karakter te hebben. De creatie die gemaakt is mag geen kopie zijn van een ander werk maar het moet een persoonlijke touch hebben van de maker / maakster. Wanneer iemand bijvoorbeeld dezelfde tekening maakt maar met net andere bloemen of met net andere kleuren dan zit er een persoonlijke touch in van de andere maker/maakster en heeft het dus een “nieuw” auteursrecht.

Het werk dient niet alleen origineel te zijn, maar het moet ook tastbaar, leesbaar of hoorbaar zijn. Wanneer jij bijvoorbeeld met een melodietje in je hoofd rondloopt is dat niet meteen auteursrechtelijk beschermd. Schrijf jij dat melodietje op? Dan berust er wel een auteursrecht op. Iets wat dus nog niet tastbaar, leesbaar of hoorbaar is daar kan geen auteursrecht op berusten.

Uitzonderingen die gemaakt mogen worden

Binnen het auteursrecht mogen enkele uitzonderingen gemaakt worden wanneer we iets gaan kopiëren van een ander. Stel dat jij een kleurplaat wil kopiëren om je kinderen lekker te laten kleuren. Dit is dus voor eigen gebruik. Dit mag!

Kopieer jij diezelfde kleurplaat en ga jij hem in de buurt uitdelen aan de andere kinderen? Dat mag dus niet! Het mag wel voor eigen gebruik maar je mag het niet delen met anderen.

Wanneer we gaan kijken naar het onderwijs is daar weer een andere redenatie voor. Binnen een onderwijsorganisatie mag veel meer. De reden hiervoor is dat men niet wil dat onderwijs wordt belemmerd. Dit geldt dan wel alleen voor het onderwijs dat gegeven wordt uit de naam van de overheid of dat wordt gegeven door een rechtspersoon die er geen winst mee wil maken.

Voor welke tijd ligt er auteursrecht op een werk?

Zolang de auteur nog in leven is rust er auteursrecht op het werk van die persoon. Zelfs wanneer de persoon komt te overlijden is dit nog steeds zo. Dit auteursrecht eindigt pas wanneer de persoon 70 jaar is overleden, dit is in het geval van het persoonlijke auteursrecht.

Gaan we kijken naar het werk van een besloten vennootschap of een stichting dan is de tijd korter. Dan geldt het voor 70 jaar vanaf het openbaar maken van het werk.

Voor een film gelden weer andere regels. De tijd van 70 jaar gaat dan pas in wanneer de langstlevende is overleden in januari.

Met dank aan:

Internationaal:

Urheberrechte
hotels
wiki Urheberrecht
Copyright

Internationaal je recht halen? Heb je contact met een buitenlandse advocaat en wil je veilig bestanden versturen? Dat kan via filetransfer, dropbox inloggen of wetransfer.